| دانلود سریال Deli Gonul (دل دیوانه) محصول ترکیه|

| کیفیت ۷۲۰ و ۴۸۰ اضافه شد |
| فایل زیرنویس اضافه شد |

|فصل اول|

(دانلود قسمت ۱تا ۷ با کیفیت ۴۸۰p )

(نسخه اصلی بدون زیرنویس)

*************************************

دانلود قسمت ۱ (دانلود با لینک مستقیم)

دانلود قسمت ۲ (دانلود با لینک مستقیم)

دانلود قسمت ۳ (دانلود با لینک مستقیم)

دانلود قسمت ۴ (دانلود با لینک مستقیم)

دانلود قسمت ۵ (دانلود با لینک مستقیم)

دانلود قسمت ۶ (دانلود با لینک مستقیم)

دانلود قسمت ۷ (دانلود با لینک مستقیم)

**************

(دانلود قسمت ۱ تا ۷ با کیفیت ۷۲۰p )

(نسخه اصلی بدون زیرنویس)

*************************************

دانلود قسمت ۱ (دانلود با لینک مستقیم)

دانلود قسمت ۲ (دانلود با لینک مستقیم)

دانلود قسمت ۳ (دانلود با لینک مستقیم)

دانلود قسمت ۴ (دانلود با لینک مستقیم)

دانلود قسمت ۵ (دانلود با لینک مستقیم)

دانلود قسمت ۶ (دانلود با لینک مستقیم)

دانلود قسمت ۷ (دانلود با لینک مستقیم)

*************************************

نسخه زیرنویس چسبیده با کیفیت ۷۲۰p

دانلود قسمت ۱ : (دانلود)

دانلود قسمت ۲ : (دانلود)

دانلود قسمت ۳ : (دانلود)

دانلود قسمت ۴ : (دانلود)

دانلود قسمت ۵ : (دانلود)

دانلود قسمت ۶ : (دانلود)

دانلود قسمت ۷ : (دانلود)

*************************************

نسخه زیرنویس چسبیده با کیفیت  ۴۸۰p 

دانلود قسمت ۱ : (دانلود)

دانلود قسمت ۲ : (دانلود)

دانلود قسمت ۳ : (دانلود)

دانلود قسمت ۴ : (دانلود)

دانلود قسمت ۵ : (دانلود)

دانلود قسمت ۶ : (دانلود)

دانلود قسمت ۷ : (دانلود)