دانلود سریال salvation

قسمت ۶ از فصل ۱ اضافه شد

فصل اول

قسمت ۱ ( ۴۸۰ ): دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱ ( ۷۲۰ ): دانلود با لینک مستقیم

دریافت زیرنویس

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۲ ( ۴۸۰ ): دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲ ( ۷۲۰ ): دانلود با لینک مستقیم

دریافت زیرنویس

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۳ ( ۴۸۰ ): دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳ ( ۷۲۰ ): دانلود با لینک مستقیم

دریافت زیرنویس

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۴ ( ۴۸۰ ): دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۴ ( ۷۲۰ ): دانلود با لینک مستقیم

دریافت زیرنویس

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۵ ( ۴۸۰ ): دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۵ ( ۷۲۰ ): دانلود با لینک مستقیم

دریافت زیرنویس

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۶ ( ۴۸۰ ): دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۶ ( ۷۲۰ ): دانلود با لینک مستقیم

دریافت زیرنویس

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود پیشنمایش فیلم با دو کیفیت متفاوت

نسخه کم حجم : دانلود با لینک مستقیم

نسخه حجم بالا: دانلود با لینک میستقیم